Mënyra e dërgimit & kosto transporti

Tiranë
Shpërndarja në qytetin e Tiranës bëhet nëpërmjet korrierit të Herbal Line Albania. Nëse porosia bëhet brenda orës 17.00, vjen në destinacion brenda ditës. Mbas këtij orari, shpërndahet ditën e nesërme.
Për shpërndarjen në Tiranë nuk ka kosto transporti shtesë.
Klienti bën pagesën vetëm për vlerën e produktit, në momentin e dorëzimit të porosisë.

Qytetet e tjera
Herbal Line Albania i dërgon porositë nëpërmjet Albanian Courier (Western Union) në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Nëse porosisni deri në orën 15.30, porosia dërgohet në qytetin tuaj brenda 24 orësh. Kur ajo mbërrin, ju do të njoftoheni me tel ose sms nga filiali i Western Union i qytetit tuaj për të tërhequr porosinë pranë zyrave të saj. Klienti mund ta tërheqë porosinë brenda 3 ditësh nga dita e mbërritjes së pakos në destinacion. Pas këtij afati, ajo kthehet mbrapsht.

Pasi merrni porosinë, bëni pagesën.

Tarifat postare janë si më poshtë:
Për pako deri në 0.99 kg - 230 lekë.
Për pako 1 - 1.99 kg - 350 lekë.
Për pako 2 - 2.99 kg - 350 lekë.
Për pako mbi 3 kg - 480 lekë.
Nëse vlera totale e produkteve të porositura është më tepër se 5000 lekë, transporti për klientin është falas.